DE VOETBALKLINIEK
   U wilt toch ook gewoon lekker blijven "ballen"?

Diensten

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden: 


Fysiotherapie / sportfysiotherapie 


Manuele therapie  


Dry Needling


Echografie 


Second opinion (45 min)


Eenmalige specialistische screening met advies * (60 min)


Uitgebreide specialistische screening en advies ** (75 - 90 min)


Personal training met lichamelijke screening en behandelingen 


Teamscreening, advies en begeleiding 


Tijdelijke of parttime ondersteuning binnen een betaald voetbalorganisatie.


Advies, ondersteuning en begeleiding aan particuliere fysiotherapieprakrijken, sportverzorgers en fitnesscentra.


Begeleiding bij evenement / optreden / toernooi


Toeslag (uitgebreide) screening op uw locatie
* Een eenmalige specialistische screening bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek op de behandelbank, waarbij gekeken wordt naar eventueel aanwezige (keten)problemen die kunnen leiden tot uitval en/of blessures. Hierdoor kunnen we preventief proberen eventuele blessures te voorkomen. 

** Een eenmalige uitgebreide specialistische screening wordt uitgebreid met functionele testen in de sportzaal of sportveld, om de mogelijk aanwezige problemen in uw bewegingsapparaat vollediger in kaart te brengen. Denk daarbij aan snelheidstesten, stabiliteitstesten, krachttesten en coördinatietesten die aansluiten bij uw sport.


 
 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info